Çalışma Grup 1: Ekosistem ve Biyoçeşitlilik

Çalışma Grup 2: Su Yönetimi

Çalışma Grup 3: İklim Değişikliği

Çalışma Grup 4: Kentsel Gelişim Baskısı-Arazi Değişim Dönüşümü

Çalışma Grup 5: Sosyo-Ekonomik Boyut ve Kaynak Sorunsalı

Çalışma Grup 6: Karbon Nötr Şehirler ve iyi örnek uygulamaları