'Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği' toplantı projesi kapsamında ‘Mevcut Durum ve Kavramsal Çerçeve Çalıştayı’ düzenleniyor. 16 Ekim 2021 saat 10:00-13:00 arasında gerçekleşecek Çalıştayımıza katılımınızı bekleriz. 

Kent-LAB'ın proje yürütücüsü, Ankara Kent Konseyi'nin eşbaşvuran olduğu 'DoğaTabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği'  toplantı projesi katılımcı süreçler ile Ankara İmrahor Vadisi'nde iklim değişikliğine uyum sürecinde ekolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak ele alınması ile yerel yönetimlerin doğa tabanlı stratejiler ile desteklenmesi, kentsel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlar.

Katılım için kısa formumuzu doldurunuz.

Program için tıklayınız.