Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi "Bildiriler"

Yayına buradan ulaşabilirsiniz.

Bu yayın, Kent-Lab’ın proje yürütücüsü, Ankara Kent Konseyi’nin eş başvuran olduğu ve UNDP GEF SGP tarafından desteklenen ”Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği” toplantı projesi kapsamında 16 Ekim 2021 günü çevrimiçi gerçekleştirilen “Mevcut Durum ve Kavramsal Çerçeve Çalıştayı” ve 8 Ocak 2022 günü hibrit olarak gerçekleştirilen “Proje Kapanış Toplantısı”nda yapılan sunumlardan derlenmiştir.