Dünya nüfusunun %50'sinden fazlası kentlerde yaşamaktadır ve 2050'de bu oranın % 75 olacağı öngörülmektedir. Bu koşul çerçevesinde proje, Ankara'nın vadilerinin potansiyelinin iklim değişikliğine uyum kapasitesinin arttırılmasını küresel iklim değişikliğinden kaynaklı risklere daha dirençli hale gelebilmesi için katılımcı planlama süreçlerini kullanmayı amaçlar.

Kent-LAB'ın proje yürütücüsü, Ankara Kent Konseyi'nin eş başvuran olarak yer aldığı 'Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Örneği' toplantı projesi katılımcı süreçler ile Ankara İmrahor Vadisi'nde iklim değişikliğine uyum sürecinde ekolojik, sosyolojik ve ekonomik olarak ele alınması ile yerel yönetimlerin doğa tabanlı stratejiler ile desteklenmesi, kentsel ekosistemlerin ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını amaçlar.