Kent-Lab olarak yürütücülüğünü yaptığımız “Doğa Tabanlı Metropoliten Stratejiler: İmrahor Vadisi Uygulama Projesi”nin ilk toplantısı 13 aralık 2023 Tarihinde yapıldı. Ankara Kent Konseyi’nin eşbaşvuran olarak yer aldığı Proje UNDP GEF SGP tarafından destekleniyor. 

Projenin ilk toplantısında Proje hakkında kısa bir tanıtımdan sonra "Ankara Doğa Tabanlı Çözümler Strateji Belgesi" taslağı üzerinde görüşmeler yapıldı. Proje takvimi ele alınarak ilerleyen süreçteki etkinlikler gözden geçirildi.

Toplantıya Proje Ekibinden Serdar Karaduman, Prof. Dr. Nilgül Karadeniz, Doç. Dr. Zuhal Dilaver ve Proje paydaşlarından AKK İklim ve Çevre Meclisi'nden Ömer Şan, Kent Araştırmaları Enstitüsü'nden Emir Osmanoğlu, ABB Çevre Koruma Dairesi'nden H. Zeynep Üner, ABB Afet İşleri Dairesi'nden Sema Tokat, AÜ Ziraat Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü yüksek lisans öğrencisi peyzaj mimarı Sümeyye Şahan, lisans öğrencileri Ceyda Büyükşahin, Esma Nur Şahin, Sırmanur Demircan ve Bengisu Kağızman katıldı.